image

26 czerwca 2024 roku odbyło się spotkanie robocze członków PIIT z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim. 

Podczas spotkania dyskutowano między innymi na temat

✔️certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych;
✔️obowiązków informacyjnych;
✔️możliwości standaryzacji stanowisk w postępowaniach;
✔️anonimizacji i braku anonimizacji danych w kontekście badań statystyki publicznej 

Inicjatorem spotkania był Komitet KODO PIIT

Zarząd PIIT reprezentowali: Andrzej Dulka, Xawery Konarski, sprawujący nadzór nad komitetem KODO, Mirosław Śmiałek, Wiesław Paluszyński.