image

5 marca 2024 roku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu śniadań prasowych z ekspertami PIIT, podczas którego poruszone zostały kwestie nowych obowiązków dla dostawców usług cyfrowych, a także najważniejsze wyzwania wynikające z Aktu o usługach cyfrowych (AUC, DSA).

W spotkaniu udział wzięli Andrzej Dulka, Prezes Zarządu PIIT, oraz Xawery Konarski, Wiceprezes Zarządu PIIT, adwokat, Senior Partner
w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Cykl śniadań prasowych PIIT powstał przede wszystkim z myślą, aby stworzyć przestrzeń do dialogu Izby z przedstawicielami mediów. Podczas kolejnych spotkań będziemy poruszać istotne kwestie z puntu widzenia funkcjonowania branży teleinformatycznej w Polsce. Mowa tu chociażby o niezwykle istotnej ustawie – Prawo komunikacji elektronicznej. – podkreślił Andrzej Dulka, Prezes PIIT.

Akt o usługach cyfrowych to niewątpliwie najważniejszy od ponad 20 lat akt dotyczący prawa internetu. Przepisy AUC stosują się do wielu podmiotów z sektora teleinformatycznego, między innymi platform internetowych, dostawców usług chmurowych, hostingowych
czy przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Mają również wpływ na funkcjonalności aplikacji i systemów IT. Akt o usługach cyfrowych uzupełnia polska ustawa wdrażająca, nad którą obecnie trwają prace legislacyjne. Na jej podstawie m.in. powołanych zostanie dwóch regulatorów, odpowiadających za nadzór nad wykonaniem przepisów AUC, tj. Prezes UKE (który ma być tzw. koordynatorem ds. usług cyfrowych) oraz Prezes UOKiK.