image

PIIT przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji zestawienie najważniejszych kwestii, które powinny stanowić filary polityki cyfrowej polskiej prezydencji oraz organów Unii Europejskiej w nowej kadencji.

Przygotowanie strategii odporności kluczowych, ważnych i krytycznych sektorów wobec zagrożeń geopolitycznych, militarnych, terrorystycznych, hybrydowych, i klimatycznych, wzmocnienie potencjału UE do przyjęcia wiodącej roli w tworzeniu nowych standardów łączności (6G, 7G), opracowanie i wdrożenie długoterminowych strategii i programów badawczych w zastosowaniu mechaniki kwantowej, rozwijanie spójnej strategii w zakresie rozwoju i wykorzystania systemów AI w kontekście dominacji rozwiązań AI spoza UE to tylko niektóre kwestie, które zdaniem PIIT powinny być priorytetami polskiej prezydencji w Radzie UE i agendy cyfrowej UE.

Postulaty PIIT