image

W imieniu Kancelarii Traple Konarski Podrecki, Członka PIIT, zapraszamy na bezpłatne webinarium pt. „Ochrona sygnalistów w systemie compliance przedsiębiorstwa”, które odbędzie się 3 lipca 2024 r. w godz. 10:00 – 10:45 w formule hybrydowej.

Podczas spotkania omówimy obowiązki, które zostaną nałożone na pracodawców w związku z uchwaleniem ustawy o ochronie sygnalistów. Przedstawimy wzajemne relacje między przepisami w zakresie whistleblowing a regulacjami prawnymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT).

Uczestnicy będą mieli także okazję zapoznać się z nowymi wymogami w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ustanowienia kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych przez pracodawców. W ramach webinaru zostanie również poruszona problematyka ochrony praw sygnalistów w grupach kapitałowych.

Rejestracja


Prowadzący:

Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Adwokat, Partner

Przemysław Janczak
Radca Prawny, Associate

Hubert Łączkowski
Aplikant radcowski, Junior Associate

Zapraszamy do udziału!