image

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa autorskiego. Wprowadza on m.in. dyrektywę satelitarno-kablową II. Dyrektywa może ułatwić współpracę z nadawcami zagranicznymi, bo ujednolici prawa stosowane w UE. W założeniu ustawodawcy unijnego powinna zwiększyć się transgraniczna dostępność do dodatkowych usług online świadczonych przez nadawców.

„Wdrażana do przepisów polskiego prawa dyrektywa (tzw. dyrektywa SAT CAB II) poprzez wprowadzenie „zasady państwa pochodzenia” dla tzw. dodatkowych usług on-line przyczyni się do większej dostępności tych usług dla odbiorców na rynku unijnym. Dodatkowe usługi online są to usługi oferowane poprzez sieć Internet przez nadawców telewizyjnych i radiowych mające wyraźny i zależny związek z nadaniami,  dające dostęp do programów telewizyjnych i radiowych tych organizacji oraz do dodatkowych usług równocześnie z nadaniem (np. dostęp do materiałów, które wzbogacają lub w inny sposób poszerzają programy telewizyjne i radiowe, typu zapowiedzi, komentarze do treści danego programu) lub usługi umożliwiające dostęp z pewnym przesunięciem czasowym w stosunku do nadania, np. usługi typu catch-up, start over, time shift – zauważa PIIT”.

Zapraszamy do lektury artykułu