image

PIIT wraz z Obserwatorium.biz, Członkiem Izby, zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących elektronicznych doręczeń.

Udział w szkoleniu z doręczeń elektronicznych umożliwia zdobycie wiedzy o wymaganiach prawa Unii Europejskiej oraz polskiej ustawy o doręczeniach elektronicznych. W trakcie szkolenia dowiesz się czym jest usługa e-doręczeń, kiedy organizacja musi być na nią gotowa i co jest potrzebne do wdrożenia doręczeń elektronicznych w instytucji. Poznasz pojęcia oraz sposoby funkcjonowania e-doręczeń, sposoby adresowania przesyłek oraz informacje o dowodach nadania i otrzymania przesyłki. Szkolenie pogłębia wiedzę na temat funkcjonowania doręczeń w Unii Europejskiej, znanych i funkcjonujących modeli oraz przyjęte schematy funkcjonowania przesyłek w ramach krajowego systemu doręczeń elektronicznych. Szkolenie wskaże, jak przygotować się i swoją organizację, aby spełnić obowiązki wynikające z prawa, ale także w optymalny sposób wykorzystać nową możliwość doręczeń w kontaktach z podmiotami publicznymi, kontrahentami oraz klientami.


Pierwsze szkolenie: 28.11.23 | Szkolenie BASIC | e-Doręczenia: Szkolenie ogólne – podstawa prawna, obowiązki podmiotów, funkcjonowanie krajowego systemu doręczeń. W trakcie szkolenia pozyskasz ogólną wiedzę o potencjale wykorzystania możliwości wynikających z wykorzystania doręczeń elektronicznych w obecnych i przyszłych procesach biznesowych.

Link do rejestracji


Drugie szkolenie: 30.11.23 | Szkolenie PRO | Praktyczne wykorzystanie e-Doręczeń – szkolenie prezentujące tworzenie, nadawanie i odbieranie przesyłki oraz odbiór i weryfikację dowodów z usługi. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne aspekty stosowania doręczeń elektronicznych.

Link do rejestracji


PAKIET: zachęcamy do skorzystania z oferty dedykowanego pakietu szkoleń, obejmującego oba wymienione wyżej szkolenia w promocyjnej cenie dla członków PIIT.