image

Współpracująca z PIIT Uczelnia Łazarskiego otwiera nowy kierunek kształcenia – Prawo w IT, studia II stopnia w formie niestacjonarnej.

Prawo w IT to kierunek dla osób, które współpracują lub zamierzają rozpocząć współpracę z podmiotami szeroko rozumianego sektora IT. Program studiów kładzie nacisk na kształcenie specjalistów w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, software house, startupów oraz firm inwestujących w oprogramowanie.

Dla członków PIIT przewidziany jest 20% rabat na czesne w czasie całego toku studiów, szczegóły w odrębnej wiadomości mailowej.

Więcej informacji rekrutacyjnych i o programie