image

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk organizuje IX edycję Studiów Podyplomowych – inspektor ochrony danych.

W tej edycji po raz trzeci przewidziano specjalizację „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”, w ramach której przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące różnych aspektów ochrony danych osobowych w obrocie elektronicznym:

  • przepisy o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności w sektorze łączności elektronicznej,
  • ochrona danych osobowych i prywatności w marketingu elektronicznym,
  • stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w systemach sztucznej inteligencji,
  • korzystanie z portali społecznościowych – problemy stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wśród prowadzących zajęcia są uznani specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych, w tym m.in. adw. Xawery Konarski,
dr hab. Arwid Mednis, Maciej Byczkowski, prof. Grzegorz Sibiga, r.pr. Izabela Kowalczuk-Pakuła.

Nabór trwa do dnia 20 października 2023 r. 

Więcej informacji o zasadach rekrutacji i programie studiów