image

Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze zaprasza do bezpośredniej współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i ukraińskimi miastami, organizacjami oraz firmami w ramach możliwości przedstawionych podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego oraz do współpracy w celu rozwijania naszych struktur i działań w Polsce i w Ukrainie.

W ciągu trzech dni w Forum wzięło udział bezpośrednio ponad 150 firm i organizacji z terenu Puław, Radomia i Kielc, dyskusjom przysłuchiwało się również online ponad 300 uczestników w Polsce i w Ukrainie.
Forum odbiło się szerokim echem w Polsce, organizatorzy otrzymują wiele pytań dotyczących poruszanej problematyki od wielu firm i organizacji z Polski i zza granicy.

Kontakt:
Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej
Koordynator Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego

Adres:
Puławski Park Naukowo-Technologiczny
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy

tel. +48 666 048 421
email: pucgukraina@gmail.com
https://idatt.eu/
https://negoce.org/
https://www.regionpulawski.pl/


Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej jest polską firmą, będącą Instytucją Otoczenia Biznesu i wspierającą inne polskie firmy w promocji na rynkach międzynarodowych. Organizuje wyjazdy na targi, misje, konferencje polskich firm, wspiera je w nawiązaniu kontaktów oraz w negocjacjach, realizuje wiele programów promocji, związanych z transferem polskich produktów i technologii. Jednocześnie organizuje i logistycznie zabezpiecza wyjazdy firm zagranicznych na rozmowy handlowe w Polsce. Jest twórcą wirtualnego Międzynarodowego Międzynarodowego Instytutu Transferu Technologii, Koordynatorem Klastra Transferu Technolog