image

W roku akademickim 2023/2024 Uniwersytet Wrocławski rozszerza ofertę o kierunek niestacjonarnych studiów I stopnia „Prawo e-biznesu” prowadzony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia „Prawo e-biznesu” stanowią połączenie wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii i finansów. Ogólnym celem kształcenia jest rozwój kompetencji cyfrowych i prawnych niezbędnych w nowoczesnym obrocie gospodarczym.

Program studiów obejmuje przedmioty, dzięki którym będzie możliwe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności przydatnych w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, we wspieraniu profesjonalnym doradztwem lub wykonywaniu obowiązków pracownika w dynamicznie rozwijającym się sektorze ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) czy też handlu elektronicznego (e-commerce).

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym o nowym kierunku opowiadały przedstawicielki władz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  – dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr – prodziekan ds. studenckich i ogólnych oraz dr hab. Barbara Kowalczyk – prodziekan ds. kształcenia

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie