image

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych w dziale Forum Praktyk Branżowych opublikowane zostało opracowanie dotyczącego przykładowych klauzul waloryzacyjnych dla sektora IT, przygotowane przez reprezentantów branży informatycznej, w tym Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Opracowanie powstało w wyniku współpracy następujących zrzeszeń sektora IT:

  • Izba Gospodarki Elektronicznej,
  • Polska Chmura – związek pracodawców,
  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
  • Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Mając na uwadze złożoność zagadnienia, jakim są klauzule waloryzacyjne oraz różnorodność umów i stanów faktycznych, do których mogą znaleźć one zastosowanie, eksperci sektora informatycznego opracowali przykładowe zestawy klauzul waloryzacyjnych, uwzględniające specyfikę zamówień na:

  • wdrożenia IT, gdzie wynagrodzenie płatne jest za realizację poszczególnych etapów / faz / kamieni milowych,
  • usługi IT, tj. usługi utrzymania i wsparcia, usługi rozwoju IT, usługi w zakresie body leasingu,
  • usługi IT świadczone w centrach przetwarzania danych (np. kolokacja, Infrastructure-as-a-Service),
  • dostawy sprzętu IT,
  • usługi telekomunikacyjne.

Dla każdego z rodzaju zamówień opracowane zostały dwa rodzaje klauzul. Zestawy te różnią się przede wszystkim zastosowanymi w nich wskaźnikami makroekonomicznymi, które są użyte w algorytmach obliczeniowych, ale także poziomem skomplikowania oraz dostępnością danych statystycznych, które określają te wskaźniki. Uwzględniają one również uwarunkowania rynku wykonawczego.

Opracowanie powinno pomóc zmawiającym opracowanie adekwatnych dla zamówień IT umownych klauzul waloryzacyjnych.

Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT