image

Polska Agencja Inwestycji i Handlu informuje o wynikach programu „Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP
w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych”.

Od listopada 2020 r. do grudnia 2023 r. PAIH wraz z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet oraz partnerem ponadnarodowym Business France realizowała program „Mój biznes za granicą” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja. W wyniku prac powstało 6 modułów szkoleniowych wprowadzających do zagadnień związanych z działaniami eksportowymi.

Od 1 marca 2024 r. materiały szkoleniowe wypracowane w ramach programu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. PAIH udostępnia je nieodpłatnie jako efekty projektu pod warunkiem spełnienia warunków licencyjnych.
Materiały wraz z klauzulą licencyjną są dostępne pod linkiem.