image

Kancelaria Taple, Konarski, Podrecki, Członek PIIT, zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską
z zakresu prawa innowacji finansowych (FinTech).

Nagrodami dla zwycięzców są odpłatne staże w Kancelarii partnerskiej konkursu, nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz publikacja artykułu naukowego opartego na pracy magisterskiej w dodatku specjalnym do „Monitora Prawniczego” Prawo Innowacji Finansowych (FinTech) 2025.

Termin przesyłania prac i dokumentów upływa 15 sierpnia 2024 r.

Prace oceniane będą przez Jury Konkursu pod przewodnictwem eksperta TKP – dr. hab. prof. UEK Jana Byrskiego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 września 2024 r., podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa innowacji finansowych. Informacje
o zwycięzcy będą opublikowane na stronie Wydawnictwa Beck oraz TKP.

Regulamin Konkursu dostępny na stronie TKP oraz na stronie.

Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres: jan.byrski@traple.pl.

Więcej o konkurs na najlepszą pracę magisterską w obszarze FinTech

Zachęcamy do udziału!