image

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „ESG w działaniu”, która odbędzie się już 16 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Wydarzenie będzie okazją do zgłębienia najnowszych trendów, zmiany i inicjatyw związanych z Positive Impact, jakie napływają z Brukseli.

Konferencja „ESG w działaniu” to jednodniowe wydarzenie poświęcone najważniejszym trendom, zmianom i inicjatywom w obszarze ESG (eng. Environmental, Social, Governance).

Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne dotyczące strategicznego podejścia do generowania pozytywnego wpływu
na społeczeństwo, środowisko i budowanie stabilnych struktur zarządczych w firmie oraz aspektów komunikacyjnych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie zakończy debata „ESG w działaniu, czyli wyzwania i kluczowe wartości dla firm wynikające z wdrożenia Positive Impact”,
na której eksperci poruszą kwestie dotyczące wyzwań z jakimi firmy będą się mierzyć podczas wdrażania Positive Impact. Uczestnicy konferencji nie tylko zdobędą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

Konferencja została zorganizowana w odpowiedzi na wdrożenie dyrektywy o sprawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD), która nałożyła na wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe obowiązek składania sprawozdań
z działalności w kwestiach środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego.

Link do zapisów i szczegóły wydarzenia.