image

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Członek PIIT, zaprasza na śniadanie biznesowe pn.  

„Korzystanie z zasobów własnych – eliminacja konkurencji na rynku zamówień publicznych” | 23.11.2023 godz. 9:30 – 12:00

Coraz częściej zamawiający korzystają z zasobów własnych przy realizacji zamówień. Wykorzystują w tym celu spółki, które kontrolują. Pozwala to im na nieorganizowanie konkurencyjnych postępowań przetargowych, a tym samym pozbawia wykonawców możliwości ubiegania się o zamówienia. Prawo zamówień publicznych przewiduje dwa instrumenty, które pozwalają na takie zachowanie, tj. tzw. zamówienia in-house i korzystanie z podmiotów powiązanych. Oba wymagają spełnienia określonych przesłanek, które powinny być ściśle przestrzegane.

W trakcie śniadania biznesowego organizowanego przez kancelarię DZP pt. „Korzystanie z zasobów własnych – eliminacja konkurencji na rynku zamówień publicznych” eksperci z zespołu zamówień publicznych: Katarzyna Kuźma, Partner oraz Wojciech Hartung, Counsel, omówią oba ww. instrumenty wskazując elementy, które wymagają szczególnej uwagi, ponieważ brak ich spełnienia sprawi, że zamówienie powinno „wrócić na rynek” i być udzielone w sposób konkurencyjny.

Podczas spotkania skierowanego do wykonawców poruszone zostaną poniższe kwestie:

  • Podstawowe zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystywania przez zamawiających zasobów własnych: zamówienia in-house i podmioty powiązane
    • zasady wynikające z prawa unijnego
    • regulacje krajowe
  • Mechanizmy obronne
    • odwołania w ramach przepisów o zamówieniach publicznych
    • prawo konkurencji

Patronem wydarzenia jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Data: 23 listopada (czwartek), godz. 9:30-12:00
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 22 p.
Rejestracja: do 22 listopada, do końca dnia