image

Europa nie jest dziś liderem w zakresie łączności, trzeba o tym jasno mówić i szukać rozwiązań — ograniczyć nadmierne regulacje i stworzyć jednolite ramy prawne wspierające inwestycje i zwiększające bezpieczeństwo usług — mówi Andrzej Dulka, prezes PIIT w rozmowie z „Pulsem Biznesu” na temat białej księgi „Jak sprostać potrzebom Europy w zakresie infrastruktury cyfrowej?”, przedstawionej przez Komisje Europejską.

Zapraszamy do lektury artykułu.