28 marca odbyło się ostatnie posiedzenie Rady do spraw Cyfryzacji w kadencji 2021-2023. Prezes PIIT Andrzej Dulka, Członek Rady, oraz Wiceprezes Izby Wiesław Paluszyński, ekspert Rady, odebrali podziękowania za udział w pracach tego organu doradczego Ministra Cyfryzacji i Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Rada IV kadencji wielokrotnie wyrażała opinie wobec najbardziej aktualnych wyzwań w obszarze informatyzacji. Szczególne znaczenie miało stanowisko w sprawie konieczności wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która przyniosła bezprecedensowe zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz zasobów cyfrowych RP – czytamy w liście Ministra Cyfryzacji.

Rada ds. Cyfryzacji, to think-tank, którego działania polegają na opiniowaniu dokumentów strategicznych i innych związanych z cyfryzacją, telekomunikacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 16 marca rozpoczął się nabór do Rady na kolejną kadencję.

List Ministra Cyfryzacji

YouTube