image

W PIIT odbyły się wybory uzupełniające do prezydium Komitetu FinTech działającego w Izbie. Do prezydium została wybrana Małgorzata Krajewska z firmy Orange, która jako wiceprzewodnicząca dołączyła do przewodniczącego Sławomira Cieślińskiego.

Nadzór nad Komitetem sprawuje Wiceprezes Zarządu PIIT – Olaf Krynicki.

Gratulujemy!