Od lat jesteśmy świadkami kolejnych fal agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze telekomunikacyjnej. Trzy lata temu, po wybuchu pandemii, seria podpaleń masztów w Polsce i całej Europie dobitnie pokazały, jak wiele złego może przynieść obojętność na szerzącą się dezinformację. W 2023 roku, ponad rok po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, nikt już chyba nie ma wątpliwości, że fake newsy o 5G i szkodliwym wpływie pola elektromagnetycznego w dużej mierze rozprzestrzeniają te same grupy, które wcześniej udostępniały nieprawdziwe treści na temat szczepionek, a teraz wojny na Ukrainie.

Pod koniec marca ponownie mieliśmy do czynienia z bezprawnymi atakami na infrastrukturę zapewniającą milionom Polaków codzienny kontakt oraz poczucie bezpieczeństwa, a także stanowiącą podstawę rozwoju kraju. Na przestrzeni niewiele ponad tygodnia byliśmy świadkami zaplanowanej i relacjonowanej na Facebooku akcji demontażu elementów stacji bazowej, a dzisiaj dowiedzieliśmy się o podpaleniu budowanego masztu telekomunikacyjnego w Krośnie. Każdy tego rodzaju bezprawny czyn może spowodować, że bez kontaktu oraz, co najważniejsze, bez dostępu do systemów ratunkowych pozostanie wielu okolicznych mieszkańców.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ponownie apeluje do Rządu oraz organów ścigania o zdecydowane działania w związku z kryminalną działalnością zakłócającą funkcjonowanie sieci, od których zależy życie i zdrowie obywateli, a także funkcjonowanie Państwa. Po raz kolejny zwraca też uwagę na pilną potrzebę wprowadzenia zmian w kodeksie karnym, które zaostrzyłyby wysokość kar za ten czyn. Przypominamy przy okazji, że w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą i coraz bardziej oczywistych zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji, atak na infrastrukturę o krytycznym znaczeniu, do której można zaliczyć instalacje telekomunikacyjne, ogranicza bezpieczeństwo Polaków.

Zamach na urządzenia infrastruktury jest niedopuszczalny i skrajnie nieodpowiedzialny oraz zagrożony karą do 8 lat więzienia – nie wspominając o odpowiedzialności cywilnej związanej z negatywnymi następstwami, które może wywołać. We wrześniu 2022 r. został skazany na pobyt w więzieniu mężczyzna, który podpalił punkt szczepień w Zamościu, a wcześniej był odpowiedzialny za zniszczenie dwóch wież telefonii komórkowej. Mężczyzna był oskarżony nie tylko o podłożenie ognia i spowodowanie dużych strat materialnych, ale też o działanie o charakterze terrorystycznym, jako dokonane „w celu zastraszenia wielu osób”.

Do właścicieli platform społecznościowych oraz mediów apelujemy z kolei o wsparcie w edukacji oraz podjęcie stanowczych kroków przeciwko stronom internetowym i autorom szerzącym dezinformację oraz nawołującym – bezpośrednio lub pośrednio – do niszczenia infrastruktury sieci ruchomych. Nie tak dawno, w związku z narastającymi zagrożeniami, premierzy Ukrainy, Mołdawii, Czech, Słowacji, Estonii, Łotwy i Litwy oraz Polski zaapelowali do czołowych światowych firm technologicznych o walkę z dezinformacją na ich platformach społecznościowych, podsycaną  przez rządy wrogich mocarstw. Zaistniała sytuacja najdobitniej pokazuje, jak ważne jest podjęcie zdecydowanych działań w tym zakresie.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji chce też zwrócić uwagą na znaczącą rolę, jaką we wspólnym procesie cyfryzacji Polski odgrywają media, w tym w szczególności media lokalne. Ich odpowiedzialne podejście do relacjonowania inwestycji realizowanych przez operatorów telekomunikacyjnych wpływa na uspokajanie nastrojów społecznych. Z kolei sensacyjny ton kreowanego przekazu może te nastroje tylko podgrzewać.

Jeszcze raz apelujemy do Rządu, organów ścigania, firm z branży Big Tech oraz mediów, w tym lokalnych, o potraktowanie tego problemu, tak jak na to zasługuje, czyli z pełną powagą i odpowiedzialnością.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jednocześnie zachęca do czerpania wiedzy ze sprawdzonych źródeł oraz weryfikowania udostępnianych treści, zarówno przez użytkowników, jak i właścicieli popularnych platform.

W związku z licznymi fake newsami dotyczącymi oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko, PIIT przygotował 10 kluczowych faktów, wskazujących na to, że wszystkie stacje bazowe powstające na terenie naszego kraju są pod kontrolą właściwych organów i jako takie są w pełni bezpieczne.