image

19 czerwca 2024 r. w siedzibie PIIT odbyło się spotkanie „Gospodarka przyszłości = przełomowe technologie. Jak polski przemysł cyfrowy postrzega wyzwania i szanse płynące z rozwoju i regulacji AI i disruptive technologies”.

W śniadaniu prasowym udział wzięli Borys Stokalski – Przewodniczący Komitetu Przełomowych Technologii, Maciej Lewandowski – Wiceprzewodniczący Komitetu oraz Xawery Konarski i Olaf Krynicki – Wiceprezesi Zarządu PIIT sprawujący nadzór nad Komitetem.

Eksperci PIIT poruszyli kwestie dotyczące polityki i regulacji AI, czynników kształtujących rozwój AI, szans, jakie tworzy dla polskiej gospodarki, a także działań niezbędnych by rozwiązania oparte na AI były tworzone w sposób etyczny i odpowiedzialny.

Autonomiczne, inteligentne produkty i usługi zaczynają towarzyszyć nam na co dzień. To początek najbardziej radykalnej rewolucji jaką, jak dotąd umożliwił rozwój technologii. Jesteśmy odpowiedzialni za to by przynosiła dobre, szeroko dostępne owoce: lepszą pracę, jakość życia, bezpieczeństwo, wzrost dobrobytu z mniejszym kosztem dla środowiska – podkreśla Borys Stokalski, Przewodniczący KPT.

Podczas spotkania omówione zostały także najważniejsze obszary działalności Komitetu Przełomowych Technologii PIIT, który powołany został 11 kwietnia 2024 r.

Najpilniejsze działania KPT koncentrować się będą w tym momencie na unijnych i polskich politykach i regulacjach dotyczących zastosowań sztucznej inteligencji, oraz modeli ogólnego przeznaczenia (AI Systems, General Purpose AI).