image

Po ponad 3 letnim oczekiwaniu na aukcję częstotliwości z zakresu 3400-380 MHz doczekaliśmy się jej efektywnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia. Po dwóch dniach licytacji wyłoniono zwycięzców na każdym z czterech licytowanych bloków częstotliwości – w efekcie czterech startujących operatorów otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz.

Prezes Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że bloki po 100 MHz zdobyli kolejno: A (3400-3500 MHz) – Polkomtel za 450 mln zł; B (3500-3600 MHz) – P4 za 487,095 mln zł; C (3600-3700 MHz) – Orange za 487,095 mln zł; D (3700-3800 MHz) – T-Mobile za 496,837 mln zł. Do budżetu państwa wpłynie więc łącznie ponad 1,9 mld zł.

– Z punktu widzenia rynku jest to niezwykle istotna informacja. Na świecie już ponad 170 operatorów sieci komórkowych udostępnia swoim klientom usługi 5G. Także w Polsce wszyscy już operatorzy będą mogli w pełni zacząć pracować nad wykorzystaniem możliwości, które taka sieć daje. Według ostatnich szacunków PwC, do roku 2030 roku upowszechnienie tej technologii przyczyni się do wzrostu światowego PKB o 1,3 biliona dolarów amerykańskich. Komisja Europejska szacuje, że sieci 5G mają potencjał, aby stworzyć 2 miliony miejsc pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Polskę, szacunkowe korzyści dla naszego kraju oscylują w granicach 4,2 miliarda euro w ciągu najbliższej dekady. Technologia 5G ma odgrywać kluczową rolę zwłaszcza w ożywieniu gospodarczym po pandemii oraz napędzać dalszą falę cyfrowych innowacji – powiedział Andrzej Dulka Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Gonimy więc świat w tym zakresie. Aby to jednak osiągnąć konieczna jest realizacja kolejnego kroku – inwestycji. Teraz operatorzy stoją przed długoterminowym procesem przygotowania i wdrożenia nowych elementów infrastruktury, wymagających nakładów i zasobów. Niemniej, w tym zakresie niezwykle istotne jest obalanie barier administracyjnych a także zmniejszanie ryzyka. Bardzo ważnym elementem całego procesu inwestycyjnego, przekładającego się na późniejsze efekty gospodarcze i społeczne, jest zwiększanie możliwości pozyskania kapitału, w tym również wsparcia pomocy publicznej.

Trzecim krokiem do rozwoju, jest kreowanie nowych potrzeb usługowych. Szczególnie istotnym obszarem ekspansji łączności 5G jest internet rzeczy, czyli platforma dla urządzeń, które potrafią komunikować się między sobą dzięki dostępowi do internetu. Ich działanie opiera się na wzajemnej wymianie danych i jest wspierane przez usługi chmurowe. Sprzęt taki znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi w przemyśle, medycynie czy codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych.

Rozwój sieci 5G to równie ważny czynnik w kontekście ograniczania negatywnego wpływu technologii na środowisko i każda kolejna generacja technologiczna jest coraz bardziej efektywna energetycznie.