image

PIIT w liście skierowanym do Wicepremiera i Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego zaapelowała o włączenie Polski do realizowanej od czterech lat europejskiej strategii w zakresie danych (European Strategy for Data). Realizacja działań wynikających ze strategii umożliwi Polsce sprostanie wyzwaniom współczesnej gospodarki, lepszą integrację z wdrażanymi przez Unię Europejską projektami wspólnych przestrzeni danych i praktyczne wdrożenie unijnych regulacji – Data Act, Data Governance Act, AI Act, Digital Services Act, Digital Markets Act.

W wystąpieniu Izba zadeklarowała gotowość do współpracy i dzielenia się swoim doświadczeniem oraz wiedzą ekspercką. PIIT od wielu lat jest zaangażowana w promowanie europejskich przestrzeni danych. Od 2021 roku prowadzimy polski ośrodek Gaia-X Hub Poland, współpracujący z innymi hubami w Europie Środkowo-Wschodniej, utrzymujemy relacje z takimi organizacjami jak International Data Spaces Association, Big Data Value Association czy też przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG-CNECT) i członkami konsorcjum prowadzącego unijny projekt Data Spaces Support Center.

04.01.2023