Pentacomp, członek PIIT,  prowadzi projekt badawczo-rozwojowy, w ramach którego opracuje system komputerowy wspomagający diagnostykę ultrasonograficzną dysplazja stawu biodrowego noworodków.

Proponowane przez Pentacomp innowacyjne rozwiązanie ma na celu znaczne uproszczenie i ułatwienie procesu diagnostycznego. Badania w kierunku dysplazji będą mogli wykonywać lekarze pediatrzy, neonatolodzy, czy lekarze POZ i to ze skutecznością rzędu 99%.

Dbając o zdrowie przyszłych pokoleń stworzono koncepcję systemu komputerowego opartego na uczeniu maszynowym (ang. machine learning, ML). Zanim jednak rozwiązanie trafi w ręce medyków, Pentacomp stworzy algorytm sztucznej inteligencji na niespotykaną dotychczas skalę. Będzie się on uczył, korzystając z ogromnej bazy danych medycznych opisanych przez lekarzy specjalistów. Jego największą wartością będzie zdolność analizowania danych i sugerowanie dalszego postępowania na podstawie uzyskanych wyników. Celem jest uzyskanie dokładności algorytmu na poziomie 99%. Żaden z istniejących podobnych systemów nie odznacza się równie wysoką skutecznością.

WIĘCEJ