image

Z okazji jubileuszu 20-lecia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji został zorganizowany panel dyskusyjny „Świat domen internetowych i spory domenowe – perspektywa biznesowa, prawna, orzecznicza i handlowa”, który odbył się podczas Gali w dniu 11 września 2023 r. w Muzeum Polin.

Moderator: Artur Piechocki (radca prawny, prezes Sądu Polubownego)

Uczestnicy:

  • dr hab. Wojciech Machała (arbiter Sądu Polubownego)
  • dr Ireneusz Matusiak (sędzia SO, Sąd ds. Własności Intelektualnej w Warszawie)
  • Konrad Marzęcki (radca prawny, NASK PIB)
  • Daniel Dryzek (Daniel Dryzek Consulting, broker domenowy)
  • Paulina Piątek-Gabryś (radca prawny, Home.pl)

Tematy, jakie zostały poruszone podczas panelu:

  1. Charakter prawny nazwy domeny. Paneliści wskazywali na różnice pomiędzy doktrynalnym podejściem do charakteru prawnego nazwy domeny, jako prawa o charakterze względnym, a funkcjonującym w praktyce, jako pewnego „prawem” zbliżonym wręcz do własności.
  2. Funkcje nazwy domeny. Poza oczywistą funkcją identyfikacyjną nazwy domeny dyskusja objęła również rolę nazw domen w neutralizowaniu cyberprzestępstw, np. phishingu.
  3. Konflikty dotyczące nazw domen. Naturalnym tematem panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Sąd Polubowny ds. domen były oczywiście spory, obejmujące naruszenia praw w wyniku rejestracji i utrzymywania nazw domen. Wspomniane zostały znane i komentowane spory, np. wp.pl, gmail.pl, mercedes.com.pl, gdzie prawa niekoniecznie zostały pierwotnie przyznane odpowiednim podmiotom.
  4. Przyszłość nazw domen. Dyskusja dotycząca przyszłości systemu nazw domen objęła głównie alternatywy wobec tego systemu, np. efektywność wyszukiwarek internetowych wspieranych przez AI, z drugiej jednak strony wskazywano na większą wiarygodność systemu nazw domen, m.in. ze względu na działanie rejestru centralnego, weryfikację abonentów nazw domen.