image

Departament Projektów Europejskich PAIH do grudnia 2023 r. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne dofinansowany ze środków UE. Projekt skierowany jest do firm z sektora MŚP, które otrzymują grant na internacjonalizację w ramach zaplanowanych działań projektowych. Realizacja tego projektu oparta była o System Obsługi Elektronicznej (SOE). Link do obecnego systemu.

Obecnie PAIH jest w trakcie przygotowania drugiej edycji projektu PMT i rozpoczynają się prace nad nowym systemem do obsługi projektu. Korzystając z doświadczenia z realizacji obecnego projektu, celem jest wypracowanie założeń i przygotowanie system, który będzie w najlepszy sposób odpowiadał na potrzeby wszystkich interesariuszy.

Zwracają się oni do firm Członkowskich PIIT w celu rozpoznania możliwości realizacji tego projektu i chcieliby uzyskac informacje o zainteresowaniu podjęciem rozmów i ewentualnych prac nad nowym systemem do obsługi.

Poniżej krótki opis co powinien zawierać nowy system:

System powinien być oparty na bazie danych do realizacji projektu od jego początku do końca. System powinien posiadać podział na typy kont – administratorskie do obsługi projektu dla członków Zespołu projektowego oraz konto użytkownika dla przedsiębiorcy aplikującego do projektu. Dodatkowo konieczne jest wprowadzenie rodzaju konta dla Eksperta do oceny aplikacji.

Podział na moduły wraz z częściowym workflow – moduł do zapisów na wydarzenia, do składania aplikacji, do obsługi aplikacji – wystawianie kart ocen, ocena aplikacji, moduł do generowania umów z aplikantami, moduł do ewaluacji, moduł do rozliczeń.

Ponadto, system powinien posiadać osobny moduł do sprawozdawczości – wyciąganie statystyk z bazy, mechanizm do zbioru danych do Power BI.

System powinien mieć integrację z węzłem krajowym do weryfikacji tożsamości, integrację z bazami NIP, REGON, KRS, CEIDG. Konieczne jest również przynajmniej coroczne aktualizowanie polityk bezpieczeństwa i dostosowania systemu do najnowszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa w IT.

Nowy system najprawdopodobniej zostanie stworzony na podstawie kodów źródłowych obecnie istniejącego już systemu z rozszerzeniem o wiele nowych funkcjonalności.

W przypadku zainteresowania rozmowami dot. nowego systemu, PAIH prosi o bezpośredni kontakt:

Jan Kocon: t. 887 830 312, e. jan.kocon@paih.gov.pl

Magdalena Gąsior: t. +48 887 534 704, e. magdalena.gasior@paih.gov.pl

lub poprzez skrzynkę mailową: pmt@paih.gov.pll