image

DIGITALEUROPE wraz z 35 krajowymi stowarzyszeniami członkowskimi, w tym PIIT, wzywa Radę Unii Europejskiej do zwiększenia natychmiastowego wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Ukrainy w obliczu agresji ze strony Rosji. Apel wystosowano w  związku z odbywającym się w dniach 8 i 9 marca nieformalnym posiedzeniem ministrów ds. telekomunikacji krajów UE.

W liście przedstawiono zarówno natychmiastowe działania mające na celu pomoc Ukrainie, w tym ułatwienie komunikacji do i z kraju poprzez bezpieczną łączność, jak i długoterminowe cele w zakresie cyberbezpieczeństwa dla całej UE, takie jak przyspieszenie utworzenia Centrum Kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa w Bukareszcie i zwiększenie inwestycji w odporność cybernetyczną.

WIĘCEJ