1 lutego 2023 r. startuje rejestracja do udziału w 19. Seminarium Zamówień Publicznych UE-ONZ (EU-UN Procurement Seminar), które odbędzie się 17-18 kwietnia 2023 r. w Nowym Jorku i ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwom z Unii Europejskiej dołączenia do grona dostawców w ramach zamówień publicznych ONZ.

Program dwudniowego seminarium obejmuje prowadzone przez ekspertów z ONZ prezentacje dotyczące zamówień publicznych w ramach systemu Narodów Zjednoczonych, praktyczne warsztaty oraz dyskusje panelowe. Udział w seminarium stwarza możliwość odbycia spotkania w formule „1 on 1”, w ramach którego przedsiębiorca będzie mógł omówić z przedstawicielami ONZ konkretną strategię udziału jego firmy w przetargach Organizacji. Liczba dostępnych spotkań „1 on 1” jest ograniczona – stąd wskazane jest szybkie dokonanie rejestracji.

Seminarium stanowi okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy reprezentantami polskich firm a pracownikami Sekretariatu ONZ, zajmującymi się bezpośrednio zamówieniami publicznymi Organizacji.  Ze względu na zwiększoną obecność ONZ w Polsce, związaną z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie, można spodziewać się rosnącego zapotrzebowania ze strony Organizacji na towary i usługi dostarczane przez sektor prywatny z naszego regionu.

Z uwagi na tematykę tegorocznych warsztatów uczestnictwo w seminarium będzie szczególnie cenne dla firm powiązanych z następującymi sektorami działalności:

*    Cybersecurity & Physical Security
*    Drones and Aviation
*    Information and Communication Technologies
*    Fuel
*    Logistics and Transportation, Food logistics
*    Renewable energy

Do udziału w seminarium zapraszani są też reprezentanci organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz agencji rządowych odpowiedzialnych za promocję aktywności gospodarczej, rozwój eksportu, etc.

Uczestnictwo jest płatne, ale podmioty zainteresowane udziałem w seminarium mogą skorzystać z obniżonej opłaty za udział w seminarium – 950 USD za udział jednej osoby – pod warunkiem rejestracji między 1 a 17 lutego br. Rejestracja między 18 lutego a 17 marca br. będzie wiązała się z opłatą w wysokości 1100 USD za udział jednej osoby. Wczesna rejestracja pozwoli na wzięcie przedsiębiorstwa pod uwagę w planowanych spotkaniach „1 on 1”. Wszystkie daty znajdują się w załączonym materiale informacyjnym.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępna  na stronie Europejskiego Forum

Seminarium, które przewiduje osobisty udział przedsiębiorców, odbędzie się w Bohemian National Hall (321 E 73rd Street, New York, NY 10021). Osoby uczestniczące w wydarzeniu muszą władać językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie rozmów biznesowych. Opłata za udział w spotkaniu nie obejmuje kosztów podróży oraz zakwaterowania, przewidziane są jednak posiłki w trakcie seminarium, zaś wybrane hotele oferują specjalne stawki dla uczestników.