UWAGA CZŁONKOWIE IZBY,
Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (24.01.2023 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy:

Telor Piotr Kuriata
Ul. Warszawska 284; 05-092 Łomianki
Rok założenia: 2018

Rodzaj działalności: Doradztwo w zakresie ICT
Właściciel: Piotr Kuriata
Firma wpisana do CEIDG
NIP: 6731060563
Regon: 368958809

Zgodnie z Regulaminem Przyjęć Członków do PIIT, prosimy o zgłaszanie swoich ewentualnych uwag dotyczących firmy w terminie do dnia 7 lutego 2023 roku na adres: biuro@piit.org.pl