image

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (16.11.2023 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy:

SORGA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
https://sorga.pl/

Prezes: Zbigniew Libera
Rok założenia: 2018

Oferta:

SORGA (System Obsługi Organizacji), to pierwsza w Polsce platforma klasy MMS (Membership Management Systems), dedykowana specjalnie dla organizacji członkowskich, to jest stowarzyszeń, klubów, związków, federacji, izb, fundacji, zrzeszeń itp. Wspiera organizacje w zakresie pełnej obsługi bazy istniejących członków oraz rejestracji nowych. Prowadzi ewidencję, porządkuje składki i inne opłaty. Umożliwia komunikację przez sms, mail lub ankiety do dowolnie wybranej grupy członków. Specjalny panel umożliwia każdemu członkowi po zalogowaniu między innymi wgląd lub aktualizację swoich danych rejestracyjnych, podgląd lub opłatę (również przez płatności on-line) zaległych składek czy też bieżący dostęp do kierowanej do niego korespondencji i ważnych dokumentów. System ankiet umożliwia przykładowo przeprowadzenie zdalnych wyborów władz na poziomie oddziałów i centrali, co ostatnio zostało wykonane z sukcesem w Polskim Towarzystwie Informatycznym.

Zgodnie z Regulaminem Przyjęć Członków do PIIT, prosimy o zgłaszanie swoich ewentualnych uwag dotyczących firmy w terminie do dnia 4 grudnia 2023 roku na adres: biuro@piit.org.pl