image

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY,

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (15.03.2024 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy:

Intrasoft -TSI Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 A 02-676 Warszawa
https://istsi.pl/

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Łukijańczuk
Rok założenia: 1997

Rodzaj działalności: Tworzenie i modernizacja systemów informatycznych

Oferta:
Intrasoft -TSI od 1997 roku specjalizuje się w budowie i administracji Systemów na styku Operatorów Telekomunikacyjnych i Podmiotów Uprawnionych. Systemy pracujące u Operatorów wspierają działania Podmiotów Uprawnionych przez szybkie i niezawodne udostępnianie danych umożliwiając wypełnienie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Firma posiada certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego (ŚCIŚLE TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE). Firma zapewnia rozwiązania
o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa w zakresie poufności i integralności przetwarzanych danych.

W swoich produktach Intrasoft -TSI wykorzystuje stabilne i niezawodne technologie dostarczane przez światowych potentatów z dziedziny IT, takich jak: Oracle, Microsoft, Dell czy Cisco. Z uwagi na konieczność utrzymania wysokiej dostępności i niezawodności systemów,
dla swoich rozwiązań firma świadczy najwyższej jakości usługi wsparcia technicznego zapewniając ciągłość ich działania.

Zgodnie z Regulaminem Przyjęć Członków do PIIT, prosimy o zgłaszanie swoich ewentualnych uwag dotyczących firmy w terminie
do dnia 24 kwietnia 2024 roku na adres: biuro@piit.org.pl