image

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY,

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (01.03.2024 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy:

Bącal, Busiło spółka komandytowa
ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

https://telco.legal/

Prezes: Marcin Bącal – komplementariusz

Rok założenia: 2018

Rodzaj działalności: Kancelaria prawna

Oferta: Kancelaria Bącal, Busiło sp. k. zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek rynku telekomunikacyjnego i nowoczesnych technologii, m. in.:

 • negocjacji i kontraktowania usług w szeroko rozumianym obszarze TMT,
 • wspierania Klientów w relacjach z regulatorami rynku, w tym w konsumenckich,
 • obsługi oferty abonenckiej,
 • cyfryzacji procesów obsługowych,
 • umów międzyoperatorskich, w tym umów zawieranych w oparciu o oferty ramowe,
 • cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 • bezpieczeństwa infrastruktury,
 • gospodarowania częstotliwościami,
 • a także wszelkiego rodzaju postępowaniami związanymi z regulacją rynku telekomunikacyjnego, sektora IT i zamówień publicznych.

Działalność Kancelarii nie opiera się przy tym tylko i wyłącznie na dziedzinie prawa związanej z telekomunikacją i nowymi technologiami.

Skutecznie działamy również w zakresie:

 • bieżącego doradztwa w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy,
 • kompleksowego doradztwa w sprawach karnych,
 • reprezentowania naszych Klientów w postępowaniach sądowych (cywilnych, rodzinnych, gospodarczych) oraz administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • doradztwa z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • prawa korporacyjnego i transakcyjnego (doradztwo w sprawach związanych z prowadzeniem biznesu)

Zgodnie z Regulaminem Przyjęć Członków do PIIT, prosimy o zgłaszanie swoich ewentualnych uwag dotyczących firmy w terminie do dnia 15 marca 2024 roku na adres: biuro@piit.org.pl