image

Ministerstwo Finansów przekazuje informacje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na temat nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym, tj. na temat Raportu podatnika.

W załączeniu:
przykładowy raport wygenerowany na środowisku testowym dot. podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
przykładowy raport wygenerowany na środowisku testowym dot. organizacji.

Dodatkowe informacje:
link do e-Urzędu Skarbowego
link do pytań i odpowiedzi dotyczących usług w e-Urzędzie Skarbowym (w tym dot. raportu podatnika: pytania od 23 do 27):

Zachęcamy do korzystania!