image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z wiodącymi organizacjami branży cyfrowej – IAB Polska, Izba Gospodarki Elektronicznej, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, wystosowały list do Premiera ws. Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act).

Treść wystąpienia