image

Komisja Europejska DG Connect informuje o publikacji Raportu nt. Cyfrowej Dekady. Jednym z jego elementów jest aneks (w załączeniu), który zawiera listę i opis EDICów.

Link do całego pakietu Cyfrowej Dekady. Wśród różnych dokumentów dla niektórych z Państwa ciekawym może być opis metodologiczny obecnego DESI, zbiór rekomendacji dla Polski (na tyle szczegółowy, na ile jest to możliwe w Komisji), a także cały rozdział dotyczący Polski.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że od tego roku nie ma rankingu Państw Członkowskich – nie są one „ustawiane” w kolejności zgodnie z jakimś wskaźnikiem zbiorczym (composite indicator), co zaburzało percepcję działań podejmowanych w poszczególnych krajach.

Załączniki: