image

Debata w Polityka Insight

Kontrakt na rzecz rozwoju branży pozwoli na lepszą koordynację działań” – taką propozycje przedstawił podczas  debaty Ireneusz Piecuch, prezes PIIT.

„Ważne aby kontrakt wypracowano wspólnie – 
kontynuował – na rzecz rozwoju branży telekomunikacyjnej. W jego tworzenie, oprócz biznesu, miałyby się zaangażować nie tylko Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji, ale wszystkie ministerstwa – technologie mobilne będą bowiem coraz powszechniejsze we wszystkich dziedzinach życia.”

W debacie uczestniczyli także Anna Streżyńska – minister cyfryzacji, Jerzy Kwieciński – wiceminister rozwoju, Marcin Cichy – prezes UKE, przedstawiciele branży teleinformatycznej, politycy oraz osoby zaangażowane w moderowanie współczesnego świata cyfrowego.

Odpowiadając na uwagi przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych minister cyfryzacji mówiła o inicjatywach, w których rząd szuka porozumienia z biznesem i partnerami społecznymi. Streżyńska jako przykład podała kończoną właśnie w ministerstwie ustawę regulującą relację pomiędzy abonentem a usługodawcą. Uczestnicy zgodzili się, że dialog wymaga jednak lepszej koordynacji.

Zdaniem operatorów, nowoczesne technologie są częścią współczesnej gospodarki i nadzieją na rozwój sektora mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych. Jest jednak warunek o którym w Polsce często się zapomina. Chodzi o racjonalny sposób prowadzenia regulacji cen usług w stosunku do oczekiwań inwestycyjnych, jakie stawia się przed przedsiębiorcami.

JØrgen Bang – Jensen, prezes P4 zauważył, że rozwój technologii musi być poparty odpowiednimi regulacjami, które nie będą powstrzymywać i utrudniać procesów inwestycyjnych. Jego zdaniem – według szacunków przejście z 4G na 5G wymaga ponad 10x więcej punktów dostępu do sieci.

To będzie dla Polski duże wyzwanie.

01.05.2017