image

III Europejski Kongres Samorządów

W stolicy Małopolski, Krakowie, co roku odbywają się obrady Europejskiego Kongresu Samorządów –  jednej z największych konferencji międzynarodowych w Europie, poświęconej zagadnieniom polityki regionalnej, współpracy samorządów z władzą centralną i przedstawicielami nauki oraz biznesem. Hasło ubiegłorocznej konferencji: „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”.

W Kongresie bierze udział blisko 2000 osób – liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i biznesu, kultury oraz NGO z ponad 40 krajów. Obrady kongresu są relacjonowane przez ponad 150 dziennikarzy.

Dwudniowy program Kongresu obejmował ponad 80 wydarzeń (bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje) i był realizowany w ścieżkach: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto.

Pierwszego dnia forum odbyła się Sesja Plenarna pod tytułem „Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd przyszłości”. Drugiego dnia odbędzie się zamykająca Sesja Plenarna „Solidarność i redystrybucja sposobem na wyrównywanie szans rozwojowych między regionami”.

Szczegółową relację z wydarzenia można znaleźć klikając w LINK.

Porozumienie na rzecz cyfryzacji samorządów

28 czerwca w Gdańsku, podczas 21. Konferencji „Miasta w Internecie” podpisano „Porozumienie na rzecz cyfryzacji samorządów” pomiędzy Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji oraz Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Dokument sygnowali Borys Stokalski, Prezes PIIiT oraz Krzysztof Głomb, Prezes SMWI. Jednym z głównych celów porozumienia jest skuteczne wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, w tym szczególnie małych i średnich samorządów, w skutecznym i efektywnym osiąganiu pożytków płynących z wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji i edukacji, w szczególności z wykorzystania możliwości „chmury obliczeniowej”.

Więcej informacji na temat porozumienia.

Konferencja „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”

12 kwietnia 2017 r. w Sejmie RP odbędzie się Konferencja „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”.

Więcej informacji na temat konferencji.

28.06.2016