Kancelaria LBP Legal, Członek PIIT, w ramach wsparcia prawnego, przekazuje informację o bardzo istotnej zmianie w licencjach JAVA, która może dotyczyć wielu członków Izby z branży ICT.

Płatna wersja Java – zmiany warunków licencji

Oracle opublikował zaktualizowaną wersję cennika dla płatnej wersji licencji oprogramowania Java. Zmiana jest istotna i wpływa na koszty korzystania z tego oprogramowania, a także powoduje ryzyko korzystania z płatnej wersji Javy z naruszeniem zasad licencji. Kwestia ta może być istotna dla wielu członków PIIT, dlatego też przesyłamy krótkie podsumowanie zmian.

 1. Najistotniejszą zmianą jest przyjęcie w stosunku do płatnej wersji Javy od Oracle (tj. Oracle JDK) nowej metryki licencyjnej – Employee for Java SE Universal Subscription. Metryka ta zastąpiła dotychczasowe metryki Oracle – metrykę Named User Plus (NUP) dla produktów desktopowych oraz metrykę Processor dla produktów serwerowych.
 2. Zgodnie z nową metryką, liczba wymaganych licencji dla płatnej Javy musi być obliczana na podstawie sumy:
 • wszystkich pracowników organizacji, nabywającej licencje Javy oraz
 • wszystkich pracowników podmiotów, których działania wspierają wewnętrzne procesy biznesowe danej organizacji na dzień złożenia zamówienia (np. pracowników agentów, wykonawców i konsultantów, którzy wspierają wewnętrzne procesy biznesowe organizacji) – to jakie podmioty będą podpadać pod tę kategorię, wymagałoby szerszej analizy.

Dodatkowo, Oracle wskazuje, że wymagana liczba licencji na płatną Javę obejmuje wszystkich pracowników, a nie tylko tych, którzy faktycznie korzystają z Javy.

 1. Nowa metryka posługuje się pojęciem „pracownik”, nie odnosząc się podmiotów świadczących pracę na podstawie innych umów (np. cywilnoprawnych). Literalnie rzecz ujmując osoby te, nie powinny być uwzględniane w liczbie „pracowników” od których zależna jest liczba wymaganych licencji. Interpretacja Oracle może być tu jednak różna.
 2. Nowa metryka licencyjna dotyczy jedynie płatnych wersji Javy typu Full Use. Java dostarczana w modelu ASFU (Application Specific Full Use), ESL (Embedded Software Licensing) lub ISV (Independent Software Vendor), nadal podlega dotychczasowym warunkom.
 3. Podsumowując:
 • zgodnie z nową metryką, firmy płacić będą za Javę nie według faktycznego użycia (w oparciu liczbę NUP lub procesorów), lecz w oparciu o liczbę pracowników (i to wszystkich, nie tylko tych korzystających z Java), w tym również niekiedy pracowników podmiotów „wspierających” daną organizację,
 • zmiana oznacza znaczne podwyższenie kosztów korzystania z Java, a także wzrost ryzyka korzystania z Javy bez odpowiedniej ilości licencji – jednostkowy przypadek wykorzystania Javy płatnej oznaczać będzie konieczność zakupu licencji dla wszystkich pracowników danego pomiotu,
 • ewentualne nieautoryzowane korzystanie przez pracowników z płatnej Javy, niesie za sobą ryzyko dla organizacji,
 • w praktyce może się okazać, że ze względów finansowych organizacje korzystające dotychczas z wersji płatnych Java, rozważyć będą musiały korzystanie z wersji OpenJDK (o ile będzie to dla nich wystarczające).

Gdyby ktokolwiek z Państwa potrzebował wsparcia w zakresie ww. zmian, swoją dostępność wyraził członek PIIT – Kancelaria Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners. Osoba zajmująca się tym tematem z ramienia Kancelarii i będąca do dyspozycji członków PIIT: radczyni prawna Ewa Knapińska, +48 531 201 991, ek@lbplegal.com