image

DIGITALEUROPE wraz z krajowymi izbami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami wystosowało list wzywający Komisję Europejską do wsparcia w dostarczeniu niezbędnej infrastruktury ICT Ukrainie. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest sygnatariuszem tego apelu.

List, skierowany do wiceprzewodniczącej wykonawczej Margrethe Vestager, komisarza Thierry Bretona i komisarza Janeza Lenarčiča, przedstawia dotychczasowe wysiłki przemysłu cyfrowego we wspieraniu Ukraińców sprzętem ICT, takim jak laptopy, serwery, telefony, drukarki, oraz oprogramowaniem do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Sygnatariusze wzywają Komisję do zwiększenia dostaw sprzętu dla infrastruktury telekomunikacyjnej i centrów danych do Ukrainy oraz do odegrania znacznie silniejszej roli koordynacyjnej.