Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzi we współpracy z 4CF sp. z o.o. oraz Grupą Badawczą DSC sp. z o.o. badanie „Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno – farmaceutyczna i rolno – spożywcza”. Celem projektu jest:

  • diagnoza aktualnego stanu implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0.,
  • określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie technologii, finansowania i wsparcia ze strony władz województwa niezbędnych w procesie transformacji,
  • określenie trendów i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw w celu przyspieszenia procesu transformacji,
  • analiza wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0.

Powyższe badanie i analizy pozwolą poznać opinię i uwzględnić głos przedsiębiorców w dalszym procesie rozwoju Przemysłu 4.0. na Mazowszu. Udział w badaniu zapewni również Państwu jako pierwszym dostęp do wartościowej analizy dotyczącej obecnego stanu oraz przyszłych perspektyw Przemysłu 4.0 na Mazowszu. 

Badanie rozpocznie się 1 marca 2023 r. Do udziału w badaniu zostaną zaproszone wybrane przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego, dobrane losowo z grupy docelowej. W przypadku kontaktu ze strony firmy badawczej, uczestnictwo w badaniu zajmie Państwu nie więcej niż 15 minut. Informacje o badaniu i raporcie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej projektu oraz w liście uwierzytelniającym od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem priorytetowego i bezpłatnego dostępu do Raportu i udziałem w badaniu mogą też zgłosić się wysyłając wiadomość na adres email: biuro@grupa-dsc.eu.