Zapisy do Izby Zapisy do Izby

Zapraszamy firmy do Izby

Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji


Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto. Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego. 

Uchwała składkowa Nr 7/2017

Uchwała Nr 7/2016 XXVII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie określenia wysokości i form składek członkowskich na rok 2017 z dnia 30 marca 2017 roku