Z Izby Z Izby

PIIT: Odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13.kadencji 2017-2019

28 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13.kadencji 2017-2019. Rada w wyborach tajnych na wniosek Prezesa Izby dokonała wyboru nowego Zarządu: Sylwia...

PIIT: Raport 20 - lecia GSM w Sejmie

PIIT wraz z PwC zaprezentował Parlamentarnemu Zespołowi ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech, Raport "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse".

PIIT: List ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) analizując poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dostrzega zapisy o istotnym...

PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia ws wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

W dniu 18 kwietnia 2017 roku o Ministerstwa Cyfryzacji, Izba przekazała Uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych...

PIIT: Nowe propozycje regulacji w zakresie text and data mining - opinia Eksperta Izby

W ubiegłym miesiącu pojawiły się propozycje zmian do projektu Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i...

PIIT: Zgłoszenie do PIIT: Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY, Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (11.04.2017 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy: Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych ul. Grzybowska 80/82, 00-844...

PIIT: Stanowisko w sprawie projektu części przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

W dniu 10 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko PIIT w sprawie projektu części przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

PIIT: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W dniu 5 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Izba złożyła Uwagi PIIT w konsultacjach dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

PIIT Poleca: Konferencja "Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego"

12 kwietnia 2017 r. w Sejmie RP odbędzie się Konferencja "Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego". To pierwsza z konferencji, w których wspólnie z przedstawicielami samorządu...

PIIT: Odbyło się Seminarium "e-Zamówienia" w Urzędzie Zamówień Publicznych

5 kwietnia 2017 r. odbyło się Seminarium "e-Zamówienia" w Urzędzie Zamówień Publicznych. Seminarium otworzyli Hubert Nowak - wiceprezes UZP i Michał Rogalski – wiceprezes PIIT. Swoimi...