Z Izby Z Izby

PIIT: Stanowisko w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021 z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

W dniu 24 marca 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko do projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

PIIT: Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej

PIIT oraz Izby samorządu gospodarczego, zrzeszające m.in. operatorów rozprowadzających programy telewizyjne zwróciły się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaniechanie...

Stanowisko ws przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 (wersja uzupełniona)

Izba przekazała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji swoje Stanowisko w konsultacjach w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017 – 2022, z prośbą o uwzględnienie w...

PIIT: Stanowisko dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy

W dniu 16 marca 2017 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko w sprawie dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy.

Witold Kołodziejski Gościem Honorowym "Śniadania z Izbą"

15 marca odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem „Śniadanie z PIIT". Gościem Honorowym był Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W spotkaniu uczestniczyli...

PIIT: Zgłoszenie do PIIT: Ericsson Sp. z o.o.

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY, Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (10.03.2017 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy: Ericsson Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa tel. 22 691 60...

PIIT: Zgłoszenie do PIIT: Otwarty Rynek Elektroniczny

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY, Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (10.03.2017 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy: Otwarty Rynek Elektroniczny SA ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa tel....

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Przygotowanie raportu miało związek z opracowaniem i skierowaniem w 2016 roku do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych...

PIIT: Powołano Radę Zamówień Publicznych

6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczystość powołania Członków Rady Zamówień Publicznych. Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów...