Z UKE Z UKE

PIIT: UKE - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Urząd Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o syn. akt DHRT.WORK.6082.1.2017

PIIT: Stanowisko do wniosku OPL w sprawie Decyzji Prezesa UKE w zakresie blokad na PRS

Do UKE, PIIT złożyła Stanowisko do wniosku OPL w sprawie Decyzji Prezesa UKE w zakresie blokad na PRS.

PIIT: Stanowisko do projektów decyzji dla rynków świadczenia usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Izba złożyła Stanowisko do projektów decyzji dla rynków świadczenia usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

PIIT: Stanowisko ws hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji

W nawiązaniu do ponownych konsultacji projektu decyzji oraz postanowienia Prezesa UKE w sprawie hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (rynek 3a/2014) Izba przekazała swoje...

PIIT: Stanowisko do projektu decyzji i postanowienia Prezesa UKE dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu (LLU)

W związku z konsultacjami Prezesa UKE dotyczącymi projektu decyzji i postanowienia dla hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej...

PIIT: UKE - info ws testów MS

UKE informuje, iż Orange Polska SA. złożyła wnioski o przeprowadzenie testów zawężenia marży (zwanych dalej "Testami MS") dla ofert detalicznych w zakresie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci...

PIIT: Stanowisko dot. usługi powszechnej USO

Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostało złożone Stanowisko PIIT w sprawie dokonania oceny dostępności, jakości świadczenia oraz przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi...

PIIT: UKE - info ws testów MS

UKE informuje, iż Orange Polska SA. złożyła wnioski o przeprowadzenie testów zawężenia marży (zwanych dalej "Testami MS")

PIIT: Wniosek do Prezesa UKE ws udostępnienia nowych częstotliwości z zakresów 71-74/81-84 GHz dla szeropasmowych radiolinii

Obecnie częstotliwości z zakresów 74-76 GHz oraz 84-86 GHz, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości są przeznaczone do wykorzystania w służbie stałej dla...

PIIT: UKE - info ws testów MS

UKE informuje, iż Orange Polska SA. złożyła wnioski o przeprowadzenie testów zawężenia marży (zwanych dalej "Testami MS")