Zapisy do Izby Zapisy do Izby

Tabela Składek

z dnia 10 marca 2016 roku

[19.03.2014]

Uchwała Nr  4/2014
XXV Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
z dnia 10 marca 2016 roku

Na podstawie Art. 8 Statutu PIIT ustala się następujące wysokości, zasady i formy płatności wpisowego i składek:

Procedura wpłaty składek:

 1. Wpisowe do Izby wynosi: 500 zł
 2. Ustala się następujące Grupy składkowe zależnie od bilansowej kwoty przychodów brutto w poprzednim roku finansowym:

  Poziom Przychodów GRUPA
  poniżej 1 mln gA
  od 1 do 2 mln gB
  Od 2 do 5 mln gC
  Od 5 do 10 mln gD
  Od 10 do 50 mln gE
  Od 50 do 100 mln gF
  Od 100 do 500 mln gG
  Od 500 do 1000 mln gH
  Od 1000 do 2000 mln gI
  Powyżej 2000 mln gJ